Григор Попев

Роден е во Прилеп. Потекнувал од богато трговско семејство, а и самиот станал крупен трговец. Во револуционерната организација влегол во 1894 година, а бил внесен лично од Даме Груев.

Г. Попев станал член на Битолскиот окружен комитет и како близок пријател на Д. Груев бил негова десна рака во Округот. Потоа, тој станал член и на Централниот комитет на ТМОРО.

<< Претходна | Следна>> | Именик