Кимон Георгиев

Роден е во с. Негован, Солунско. Бил долгогодишен војвода во Солунскиот реон. Учествувал во повеќе борби со турскиот аскер.

Загинал во една таква борба, во 1908 година.

<< Претходна | Следна>> | Именик