Трендафил Т. Думбалаков

Роден е во с. Сухо, Солунско. Младоста и животот и ги подарил на Македонија.

Како четник и војвода учествувал во повеќе борби против турскиот аскер.

Во епската борба на НОЖОТ (Прилепско, кај планината Бабуна), Трендафил загинал со јуначка смрт, заедно со 54 македонски четници – бесмртници, на 15 јули 1907 година.

<< Претходна | Следна>> | Именик