Make your own free website on Tripod.com
Гого Иван Кехајов

Роден во с.Шутово, Демирхисарско. Гого бил четири години војвода во поројскиот реон. Струмичкиот окружен комитет проценувајќи ги неговите способности на организатор и бестрашен борец го назначил за војвода во поројскиот реон. За време на Уриетот се легализирал и ги прифатил методите на легалната борба.

Во предвечерието на војната, во 1912 година бил убиен од заседа храбриот војвода што дејствувал против режимот на Султан Абдул Хамид и против врховистите.

<< Претходна | Следна>> | Именик