Александар Г. Чакаров

Роден е во Струга, во 1869 година. По завршувањето на образованието работел како учител. Рано се вклучил во национално-ослободителната борба на македонскиот народ. Бил охридски реонски раководител а за време на Илинденското востание член на Горското раководство на Охридскиот револуционерен реон.

Бил и редактор на весникот „Автономија“. Умира во Софија во 1909 година..

<< Претходна | Следна>> | Именик