Александар Кошка

Роден е во влашкото село Гопеш. Учесник во национално-ослободителната борба на македонскиот народ. Завршил романска гимназија во Битола и студирал медицина.Бил еден од најактивните Власи – членови на ВМРО. Како пелистерски војвода тој со својата чета учествувал во Илинденското востание и во борбите по Востанието.

Загинал во 1907 година.

<< Претходна | Следна>> | Именик