Борис Сугарев

Роден е во Прилеп, во 1878 година. Гимназија учел во родниот град и во Солун, а воено училиште завршил во Софија. Со чин потпоручник, пролетта 1903 година заминал за Македонија, заедно со четата на Софрониј Стојанов.

Загинал во една борба со турска потера, на 28 април 1903 година.

<< Претходна | Следна>> | Именик