Димитар Матлиев

Роден е во Охрид. Познат активист на Револуционерната организација.

Во Илинденското востание учествувал како началник на голем четнички одред, водејќи повеќе борби со турскиот аскер и башибозук.

<< Претходна | Следна>> | Именик