Димитар Ив. Милев

Роден е во Охрид, во 1882 година. Гимназија (до петти клас) учел во родниот град, а воено училиште во Софија.

Во март 1903 година дошол во Македонија, со четата на Софрониј Стојанов.

Загинал во една борба против турска потера, на 28 април 1903 година.

<< Претходна | Следна>> | Именик