Георги Николов Радев (Бродалијата)

Роден е во с.Горно Броди, Серско во 1857 година. По професија е овчар. Во почетокот е јатак а покасно и четник кај И.Крчовалијата и Г.Делчев. Од 1899 до 1904 година е серски војвода.

Учествува во борбата кај с.Баница на 4 мај 1903 година, во која е убиен Гоце Делчев. Во декември 1904 година ги фаќа предавниците на Гоце и ги убива.

Доброволец во бугарската војска во Балканските и првата светска војна.

Починал на 15 февруари1942 година во Асеновград.

<< Претходна | Следна>> | Именик