Георги Пешков

Роден е во Прилеп, потекнува од трговско семејство, а и самиот се занимавал со трговија. Во МРО влегол со посредство на Д.Груев и П.Тошев. Дејствувал во Биотола, Прилеп, Охрид, Ресен и други места.

Бил член на Битолскиот окружен комитет и во тоа својство учествувал на Смилевскиот конгрес (мај 1905). За време на Илинденското востание дејствувал во раководното тело на Кичевскиот реон. Бил бескомпромисен борец против српската и грчката пропаганда.

Загинал за време на Втората балканска војна во 1913 година во градот Сер.

<< Претходна | Следна>> | Именик