Ѓорѓи Мучитанов - Касапчето

Роден е во 1882 година во Крушево. Бил долгогодишен воденски војвода. Учествувал во повеќе борбени судири со турскиот аскер.

Загинал заедно со ениџевардарскиот војвода Апостол Петков на 2 август 1911 година, крај с.Крушари, Ениџевардарско, во борба со турскиот аскер

<< Претходна | Следна>> | Именик