Илија Кушев

Роден е на 24 март 1896 година во с.Ерлевци, Велешко. Завршил солунска гимназија.

По војната 1913 година заминува за Бугарија, каде го дочекува мобилизацијата во 1915 година. Како поручник од бугарската армија учествувал во текот на целата прва светска војна. По војната се вклучува во редовите на ВМРО како велешки војвода.

Загинал трагично на 29 ноември 1922 год., кај село Ерлевци, Велешко, по предавството сторено во четата од страна на четирите другари Турци, додека спиел со своите двајца другари во една воденица.

<< Претходна | Следна>> | Именик