Константина Настева Бојаџиева - Русинска

 

Родена е во Охрид. Во македонското национално ослободително движење зела активно учество. Од Револуционерниот комитет била поставена да ги организира жените во Охрид да учествуваат и да го помагаат револуционерното ослободително дело и подготовките за спроведувањето на Илинденското востание. Била пример како жената – Македонка, учествувала во борбите на македонскиот народ.

<< Претходна | Следна>> | Именик