Коста Мазнејков

Роден е во Струмица, во 1882 година. Учителствувал во повеќе села. Во 1899 отишол во Бугарија од каде се вратил во 1901 година. Истата година, како припадник на ТМОРО, бил назначен за реонски војвода во Радовишко. Со својата чета имал повеќе борби против турскиот аскер.

Загинал херојски во неговата последна битка кај селото Ињево, Радовишко, на 24 мај 1903 година.

<< Претходна | Следна>> | Именик