Крсте Трајков

Роден е во с. Крушје, Ресенско. Рано се вклучил во национално-ослободителната борба на Македонскиот народ. Во прво време дејствувал како четник, а потоа бил назначен за околиски војвода во Преспа. За време на Илинденското востание Крсте, во Преспа познат и како Крсте војводата, заедно со својата чета учествувал во повеќе борби со турскиот аскер и башибозук. Познати се неговите борбени судири кај селата: Крушје, Лева Река, Кривени, Болно и кај с .Волкодери бил тешко ранет, но успеал да се извлечи од обрачот. По Востанието останал во Македонија и продолжил со својата револуционерна дејност. За време на Хуриетот се одѕвал на повикот на Младотурците и лично дошол во Битола за да се сретне со Нијази-бег.

Умрел во 1943 година во Ресен.

<< Претходна | Следна>> | Именик