Крсто (Крстју) Асенов

Бугарин по националност, роден во 1877 година во Сливен, Бугарија. Завршува високо образование во Софија и под влијание на Г. Делчев се вклучува во борбата за ослободување на Македонија и Одринско.

Дејствувал во Серскиот револуционерен округ како војвода на чета и бил близок соработник на Христо Чернопеев и Јане Сандански. Бил еден од иницијаторите и директните учесници во грабнувањето на протестанската мисионерка Елен Стон (август 1901). Тој ги водел и преговорите со протестанската мисија во врска со висината на откупот.

Се одликувал со изразита физичка сила и храброст и затоа ги носел прекарите: „Мечка“, „Черкез“ и „Огнениот даскал“.Во февруари 1903 година бил назначен за окружен солунски војвода.

Непосредно пред востанието, на 8 септември 1903 година е убиен кај с. Корнишор (Ениџевардарско).

<< Претходна | Следна>> | Именик