Марко Иванов

Роден е во 1877 година во с. Галеор, Калјарско. Самороден калјарски војвода. За време на илинденското востание учествувал во борбите за ослободување на гратчињата Клисура и Невеска. По Востанието останал со народот.

Умрел од тешка болест во 1933 година.

<< Претходна | Следна>> | Именик