Make your own free website on Tripod.com
Милан Делчев

Еден од помладите браќа на Г. Делчев. Роден е во Кукуш. Активно зел учество во Македонското национално-ослободително дело уште во раната младост. Бил четник во четата на солунскиот војвода Крсто Асенов.

Загинал во еден судир со турскиот аскер на 17 јуни 1903 година, кај с. Неманци, Кукушко.

<< Претходна | Следна>> | Именик