Наум Цветинов

Роден е во 1873 година во Охрид. Извесно време работел како учител. Бил активен член на Револуционерната организација и војвода. За време на Илинденското востание тој бил член на Горското раководство за Охридскиот револуционерен реон.

<< Претходна | Следна>> | Именик