Руша Делчева

Руша Делчева е најстарата сестра на Гоце Делчев и прва жена – револуционерка, која рамо до рамо со другите патриоти зела учество во борбите за ослободување на својата татковина Македонија. Извесно време била советник во кукушкото раководно тело на Организацијата и курир.

По Првата светска војна, иако пребегната, продолжила да работи и да се бори за ослободителниот идеал на македонскиот народ. Руша била права македонска мајка: и своите деца ги воспитала да се борат и умираат за Македонија

<< Претходна | Следна>> | Именик