Софрониј Стојанов

Роден е во с. Цер, Кичевско, во 1871 година. Завршил воено училиште во Софија. Пролетта 1900 година се вклучил во редовите на ТМОРО. Дејствувал како војвода и учествувал во повеќе борбени судири со турскиот аскер.

Загинал во една борба со турска потера, на 28 април 1903 година.

<< Претходна | Следна>> | Именик