Стефо Настев

Роден е во с. Церово, Костурско, во 1874 година.

Во Битола, во 1894 година, Христо Чемков го вклучил во редовите на Револуционерната организација. Во времето на Илинденското востание, како војвода со чета од 80 борци, учествувал во повеќе борби против турскиот аскер во Воденско и Леринско.

<< Претходна | Следна>> | Именик