Стерјо Ант. Стерјовски

Роден е во с. Смрдеш, Костурско, во 1876 година.

Од 1900 год. бил реонски војвода во Костурско, а за време на Илинденското востание со својата чета зел активно учество во повеќе борбени дејствија против турскиот аскер.

Загинал во 1905 година во една борба со грчки андарти во Преспанско.

<< Претходна | Следна>> | Именик