Таската Серски

Роден е во с. Врања, Мелничко, во 1876 година. Крстеното име му е Атанас Спасов. Син на учител, и самиот, откако го завршил серското педагошко училиште, неколку години бил учител. Како близок соработник на Гоце Делчев, бил учесник во борбата кај селото Баница, Серско, кога Гоце загинал.

По востанието станува член на Серскиот револуционерен округ. Во 1910 година е избран за член на Централното раководство на НФП. Во првата балканска војна се бори во четата на Ј.Сандански. Во првата балканска војна се бори во четата на Ј.Сандански.

Бил убиен од неговите противници при операција на слепо црево во 1923 година.

<< Претходна | Следна>> | Именик