Андон (Филахтечев) Димитров

Роден во 1867 година во с. Ајватово (Солунско). Студирал право на Вишото училиште во Цариград, а потоа и на Универзитетот во Лиеж (Белгија). По завршувањето на студиите извесно време работел како професор по турски јазик во Егзархиската гимназија во Солун, а подоцна како адвокат и судија во Битола и Цариград.

Антон Димитров е еден од основачите на МРО односно ТМОРО во 1893 година.

По Првата балканска војна, Антон Димитров се населил во Софија (Бугарија), каде заземал високи позиции во Министерството за правосудство (1915/18) и Министерството на надворешните работи (1918/20).

Умира на 13 март 1933 година во Софија.

<< Претходна | Следна>> | Именик