Цветко Христов

Роден е во с. Присовјани, Охридско. Искусен револуционер, борец и војвода во Охридско.

За време на Илинденското востание бил началник на голем востанички одред, прославувајќи се во борбите против турскиот аскер и башибозук.

<< Претходна | Следна>> | Именик