Ефрем Чучков

Роден е во 1870 година во Штип. По завршувањето на средното образование, учел воено училиште заедно со Г. Делчев и заедно со него го напуштил истото. Повеќе години бил учител, а како припадник на ТМОРО бил организатор на Ревилуционерната дејност во Пехчево и Мелник, каде дејствувал под туѓо име. Нешто подоцна станал Скопски окружен војвода. На Ќустендилскиот конгрес (1908) е избран за член на Централниот комитет на ВМОРО.

Тешко оболен, умрел во Софија, 1923 година.

<< Претходна | Следна>> | Именик