Ѕоле Стојчев (Агеш паша)

Роден е во с. Баница, Леринско. Повеќе години бил лерински војвода. За време на Хуриетот бил за соработка со Младотурскиот режим и верувал дека само така ќе се сочува целоста на Македонија.

<< Претходна | Следна>> | Именик