Христо Куслев

Роден е на 18 март 1877 година во Кукуш. Завршил егзархиска гимназија во Солун, а во 1907 година завршува заболекарство во Лозана, Швајцарија. Извесно време работел и како учител.

Рано се вклучил во националноослободителната борба на македонскиот народ и тоа најнапред како секретар во четата на А.Тешовалијата, а за време на вИлинденското востание како војвода на чета во Струмичко. Бил близок другар на Гоце Делчев и заедно со него ја обиколувал Македонија.

Умира во Подгорица во 1943 година.

<< Претходна | Следна>> | Именик