Иван Наумов - Алјабакот

Роден е во 1870 година во с. Ореовец, Велешко. На Организацијата и пристапува во 1900 година. За време на Илинденското востание, како војвода предводел чета и учествувал во борбите за ослободување на Крушево.

По востанието, во 1904 година крстосувал низ Прилепско, Крушевско, Кичевско и Велешко и насекаде го јакнел борбениот дух на народот. Познати се неговите борби кај с. Павлешенци (Св. Николско), кај с. Крапа (Прилепско) и кај с. Попадија и Ореше (Велешко) против српски врховистички чети. Во тоа време ја вршел и должноста ревизор на четите во Битолскиот округ.

На 24 август 1907 година, враќајќи со од конгресот на Битолскиот револуционерен округ, на кој е избран за ревизор на четите, со својата чета паѓа во турска заседа близу до с. Белица (Кичевско) и јуначки загинува.

<< Претходна | Следна>> | Именик