Иван Попов

Роден е во 1871 година во с. Лески, Неврокопско, бивш фелдфебел во бугарската армија. По спријателувањето со Г. Делчев и се приклучил на МРО. Неговите воени способности биле користени за воена обука на членови на Организацијата. Во Илинденското востание учествувал како војвода со своја чета и се прославил во борбите за ослободување на гратчињата Невеска и Клисура.

По Првата светска војна живеел во Софија. Во 1921 година, во Витоша, во полна мизерија, извршил самоубиство.

<< Претходна | Следна>> | Именик