Иван Тодев (Белјал Чауш)

Роден е во с. Смол, Гевгелиско. Дојден во струмичката родна интелегенција, која излезе од средината на „револуционерните кружоци“, создавани од Делчев, Б.Чауш доби знаење и ја разбра задачата на еден револуционер. По заповед на Окружниот комитет убил еден лош агент на власта по име Белјал Чауш и оттогаш му останало тоа име. Познат борец против беговско-султанската власт и врховизмот.

На 2 јуни 1905 година, близу до селото Едрениково, Струмичко, неговата чета од 9 души беше предадена на власта и опколена. По целодневна борба и обидот за пробив, паднаа војводата и тројца четници.

<< Претходна | Следна>> | Именик