Лазар Мишев

Роден е на 10 март 1881 година во Кавадарци. Завршува гимназија во Солун и бил учител во Кавадарци. Во Квадарци станува раководител на Револуционерната организација за градот и околината.

За време на Илинденското востание тој е војвода заедно со Петар Јуруков.

По востанието оди во Бугарија. Се враќа пак по амнестијата, но е затворен и по ослободувањето пак се враќа во Бугарија.

Умира на 7 декември 1951 година.

<< Претходна | Следна>> | Именик