Никола Гули

Син на легендарниот Питу Гули. Роден е во Крушево. Основно образование завршил во својот роден град, а гимназија во Софија. Тој бил нескршливо смел и енергичен борец.

При едно патување со воз низ Србија, во летото 1924 година, бил изненаден од тајната полиција и уапсен, пред да успее да се дограби до оружјето. После многу страдања во српските тамници, бил погубен.

<< Претходна | Следна>> | Именик