Пејо Јаворов

Бугарин по народност, роден е во 1877 година во Чирпан (Бугарија). Бил познат поет, писател, журналист и активен учесник во македонското ослободително дело. Тој е еден од биографите на Гоце Делчев и негов интимен другар. Бил редактор на весникот „Дело“, орган на Задграничното претставништво на ТМОРО во Бугарија.

Како придружник на Гоце Делчев, крстосувал низ многу реони на Македонија.

Умира во Софија, 1914 година.

<< Претходна | Следна>> | Именик