Трајко (Цветков) Китанчев

Роден е на 1 септември 1858 година во с. Подмочани, Ресенско. Учел во Цариград, во Киевската духовна семинарија и една година правни науки на Московскиот универзитет. Во 1880/81 година станал учител во Петропавловската семинарија, а потоа во Солун и во други градови. После тоа бил и училишен инспектор во Велико Трново, од каде што бил и повеќегодишен пратеник во Собранието на Бугарија.

Во 1895 година е избран за претседател на првиот конгрес на македонските друштва во Бугарија. Учествува како доброволец во српско-бугарската војна. 

Трајко Китанчев бил познат и како публицист.

Умира на 1 август 1895 година, во Софија.

<< Претходна | Следна>> | Именик