Веле Марков

Роден е во с.Селце, Крушевско, во 1870 година. Извесно време работел како печалбар во Софија. По убедување бил социјалист. По 1900 година станал војвода во Крушево.

Во 1902 година бил опколен со својата чета од турска војска во с. Ракитница, Крушевско. Се развила жестока борбаво која загинал храбриот војвода и поголем дел од неговата чета. Селото Ракитница било опожарено.

<< Претходна | Следна>> | Именик